Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

trzynasty-miesiac
22:58
1396 ed74
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabluejane bluejane
trzynasty-miesiac
22:55
22:54
7599 3311 500

November 14 2017

00:07
6429 2f25 500
Reposted fromdivi divi viasarazation sarazation

November 12 2017

20:46
0526 d5cd
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamowmihou mowmihou
19:59
7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

19:52
6715 f7d4 500
Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer viaseasons seasons
trzynasty-miesiac
19:51
I żeby ktoś teraz przyszedł, zadzwonił do drzwi, wziął mnie za rękę, powiedział, że wszystko się ułoży. Że chce spędzać ze mną czas. Wspólnie gotować, pić wino, śmiać się. Chodzić do kina - na głupie filmy też. 
Tak, chcę być najważniejsza. I chcę, by ktoś był dla mnie najważniejszy. 
Hm. O tym drugim marzę nawet bardziej.
— nieistniejące rozmowy z B.
Reposted fromdys dys viainspirations inspirations
trzynasty-miesiac
19:50
5224 f173 500
By Procession by Simon Stålenhag
Reposted fromvolldost volldost viaPrzygnebiona Przygnebiona
trzynasty-miesiac
19:49
3539 8305 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaundonee undonee
19:44
8152 dd76 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viapsychoviolet psychoviolet
15:26
5227 aaba 500

butteryplanet:

this is a Pachliopta kotzebuea butterfly, she’s so black the light won’t even bounce off her wings, that’s why she looks like a butterfly-shaped black hole on camera :)

our cinemagraphs on instagram: @kitchenghosts

15:16
8156 5aa9

gameraboy1:

Kitten Kong.

The Goodies (1970)

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaiblameyou iblameyou

November 10 2017

trzynasty-miesiac
23:44
trzynasty-miesiac
23:44
2200 ba3c 500
Reposted fromstormymind stormymind vialexxie lexxie
trzynasty-miesiac
23:33
trzynasty-miesiac
17:13
1239 a52d 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaeta eta

November 09 2017

trzynasty-miesiac
23:28
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka viabarock barock

November 05 2017

trzynasty-miesiac
00:42
7148 0ef3
Reposted frommoniamagda moniamagda viaflauschfisch flauschfisch
00:41
1055 59f3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl