Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

trzynasty-miesiac
01:07
8671 41fb
Reposted fromscorpix scorpix viasarazation sarazation

December 31 2017

trzynasty-miesiac
18:10
9169 f2d2
Reposted fromn3ml n3ml viablackheartgirl blackheartgirl
18:04
trzynasty-miesiac
11:08
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
trzynasty-miesiac
11:05
Popołudnie.
Idziemy Centralną. 
Tłum.
– Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych – mówi Wktor.
Pauza.
– A może ty też nie jesteś nikomu potrzebny? – pytam.
– Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, "Mroki"
trzynasty-miesiac
11:01
trzynasty-miesiac
11:01
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
trzynasty-miesiac
11:00
trzynasty-miesiac
10:59
10:59

December 30 2017

trzynasty-miesiac
21:30
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viarurky rurky
trzynasty-miesiac
21:30
8957 54df 500
Noc jak każda inna...

December 29 2017

trzynasty-miesiac
22:01
trzynasty-miesiac
20:39
trzynasty-miesiac
18:39
trzynasty-miesiac
18:38
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapralina pralina
trzynasty-miesiac
12:39
12:38
9192 f243 500
trzynasty-miesiac
12:35
8019 a2f2 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viaazazel azazel
trzynasty-miesiac
12:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl