Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

trzynasty-miesiac
23:04
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCannonball Cannonball
trzynasty-miesiac
19:59
0807 109c 500
Reposted frommagicvortex magicvortex vialadydarkness ladydarkness
trzynasty-miesiac
19:51
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viaavooid avooid
trzynasty-miesiac
17:48
4776 4066
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaciarka ciarka

October 15 2018

trzynasty-miesiac
20:16
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viazmora zmora
trzynasty-miesiac
19:57
3024 0511 500
Reposted fromoll oll via0 0
trzynasty-miesiac
19:54
9668 d905
tuwim.
Reposted fromrol rol viajestemdeszczem jestemdeszczem
trzynasty-miesiac
19:51
Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej
— Marcin Świetlicki
Reposted fromnezavisan nezavisan viajestemdeszczem jestemdeszczem
trzynasty-miesiac
19:29
8810 cacb
Reposted fromShamble Shamble viahormeza hormeza

October 14 2018

trzynasty-miesiac
16:06
trzynasty-miesiac
09:39
3918 bdb8 500
Reposted fromSanthe Santhe viajestemdeszczem jestemdeszczem
trzynasty-miesiac
09:38
Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestemdeszczem jestemdeszczem
trzynasty-miesiac
09:37
9513 4e23
Reposted fromjacoszek jacoszek viajestemdeszczem jestemdeszczem
trzynasty-miesiac
09:31
4683 a23e
dzień dobry
Reposted fromkrzysk krzysk viaiblameyou iblameyou
trzynasty-miesiac
09:24
trzynasty-miesiac
09:23
09:22
trzynasty-miesiac
09:21
trzynasty-miesiac
09:21

October 04 2018

trzynasty-miesiac
22:24
Reposted frombatgirlinwonderland batgirlinwonderland via0 0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl